Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Brändää itsesi ja oma osaamisesi, erotu muista ja menesty – workshop

Kuvaus
    Kahden päivän workshop-valmennus on käytännönläheinen matka oman persoonallisuuden, osaamisen ja erottautumistekijöiden ytimeen, sekä itsensä johtamisen terävöittämiseen. Valmennus on teorian ja käytännön vuoropuhelua, oman itsen tutkimista, yhdessä ajattelua sekä yhteistä tiedon prosessointia, jonka tuotoksena jokaiselle syntyy henkilökohtainen portfolio omasta osaamisesta ja erottautumistekijöistä jatkokäyttöä varten. Päivät oman itsen äärellä rakentuvat prosessinomaisesti yksilöllisestä lähtötilanteesta kohti syvyyttä ja lopun selkeyttä. Sinä päätät, millä syvyysasteella haluat liikkua ja millaisia asioita jakaa, sekä sen keskitytkö omaan osaamisesi näkyväksi tekemiseen vai palvelun tuotteistamiseen.
Aika
    12.10. - 13.10.2017

klo 9.00-16.00 (16 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Kaikki itsetuntemuksen syventämisestä ja itsensä johtamisen terävöittämisestä sekä oman osaamisen kirkastamisesta ja "brändäyksestä" kiinnostuneet
Tavoite
    Syventyneen itsetuntemuksen kautta rakentunut aito omakuva itsestä. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja kirkastaminen, sekä piilossa olevien vahvuuksien löytyminen. Tuotteistamisen perusteisiin sekä henkilöbrändin luomiseen liittyvien valmiiden ja osallistujille räätälöityjen harjoitusten avulla jäsentyvä kirjallinen lopputuotos, portfolio omasta osaamisesta, persoonallisuuden vahvuuksista ja erottautumistekijöistä, joka jää hyödynnettäväksi myöhempää tarvetta varten.
Sisältö
    Käytännönläheisten koulutuspäivien aikana osallistuja tutkii itseään, unelmiaan, vahvuuksiaan, osaamistaan ja kokemus-maailmaansa sekä itsenäisesti että ryhmässä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävänä Enneagrammi-persoonallisuustesti, joka johdattaa osallistujan oman ydinpersoonan äärelle, ja koulutuspäivien aikana tuomme esiin myös kätkettyjä tai piilossa olleita vahvuuksia erottautumistekijöiden pohjaksi.

• Itsetuntemuksen syventäminen enneagrammi-persoonallisuusmallin avulla (mm. ydinpersoona, toimintamallit ja selviytymisstrategiat, vahvuudet, voimavarat, stressiherkkyys, pelot, kompastuskivet, kehittämisen kohteet…)
• Hyveet ja ominaisuusvahvuudet
• Itsensä johtamisen terävöittäminen ajatteluun, tunteisiin ja toiminnanohjaukseen pohjautuen
• Psykologisen pääoman voimavarat ja merkitys suhteessa henkilökohtaiseen elämän menestykseen
• Tärkeimpien arvojen kirkastaminen
• Motivoitumisperusteet ja tahdonvoima
• Ainutlaatuisuus ja muista erottautuminen
• Syvimmät unelmat ja elämäntehtävä
• Oman osaamisen tuotteistamisen perusteet
• Aidon henkilöbrändin luomisen ydinajatukset
Kouluttajat
    Katja Vainikainen, kasvatuspsykologi, KM ja Päivi Elovaara, ekonomi, TTM
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 27.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    255 €, sisältää iltapäiväkahvit
Ilmoittautumiset
    27.09.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje