Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

NLP Practitioner koulutus (mindfulness mausteilla), 16 pv

Kuvaus
    NLP Practitioner koulutus on Suomen NLP-yhdistyksen kriteerien mukainen, NLP koulutuspolun ensimmäinen vaihe. NLP (Neuro Linguistic Programming) on määritelty mm. onnistumisen ja menestymisen taidoksi sekä malliksi siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saamme aikaan haluttuja muutoksia.

NLP tarkastelee aivojen toimintaa, ihmisen psyykkistä toimintaa sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Se on ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja joukko käytännöllisiä ja tehokkaita menetelmiä, joiden avulla opimme ohjaamaan omaa mieltämme, ajatteluamme, tunteitamme ja toimintaamme uudella tavalla, sekä saamaan uudenlaisia tuloksia.
Aika
    13.09.2018 - 12.04.2019

Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää (136 h) ajalla 13.9.2018 - 12.4.2019

Koulutuspäivät:
13.-14.9.2018
11.-12.10.2018
15.-16.11.2018
13.-14.12.2018
17.-18.1.2019
14.-15.2.2019
14.-15.3.2019
11.-12.4.2019

klo 9.30 - 16.45
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    NLP taidoista on hyötyä sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa kehityksessä, erityisesti työssä ja kanssakäymisessä ihmisten parissa. NLP:tä sovelletaankin laajasti mm. työ- ja liike-elämässä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetuksessa ja koulutuksessa, valmennuksessa, terapiassa, urheilussa jne…

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat
• oppia uusia mielentaitoja ja hyvinvointitaitoja
• lisätä itsetuntemustaan sekä ymmärtää paremmin myös muita ihmisiä
• kehittää kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojaan
• saada uusia työkaluja työhön ihmisten parissa ja toisten tukemiseen
• oppia luomaan onnistumisia tuottavia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja
• saavuttaa entistä parempia tuloksia siinä, mitä tekevät

Koulutus on käytännönläheistä ja oppiminen tapahtuu omien oivallusten kautta, tutkimalla ja kokeilemalla. Koulutus antaa paljon työkaluja, jotka saat välittömästi käyttöösi sekä omaksi hyödyksesi että muiden tueksi.
Sisältö
    NLP Practitioner koulutuksen määrämuotoinen ja yksityiskohtainen sisältö on esitetty Suomen NLP-yhdistyksen sivuilla www.nlpyhdistys.fi. Koulutus sisältää tämän lisäksi myös rentoutumis- ja mindfulness-harjoituksia.

Esimerkkejä aihepiireistä:

• visualisointi ja mielikuvatyöskentely
• erilaiset oppimis- ja havainnointityylit
• tietoisen ja ei-tietoisen mielen yhteistyö ja intuition hyödyntäminen
• oman mielen johtaminen ja toimivien ajattelumallien luominen
• motivoituminen ja tavoitteiden saavuttaminen
• tunnetaidot ja haluttujen tunnetilojen luominen
• pelkotiloista ja haitallisista tunnetiloista vapautuminen
• kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot
• rajoittavien uskomusten muuttaminen
• näkökulmien laajentaminen ja sisäisten voimavarojen käyttöönotto
• kehon ja mielen tasapainottaminen ja hyvinvointi
Kouluttajat
    Päivi Elovaara, ekonomi, TTM, NLP Trainer
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 26.8.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    995 euroa. (Sisältää koulutuksen, materiaalit ja iltapäiväkahvit kaikkina koulutuspäivinä). Laskutetaan kahdessa tai erikseen sovittaessa useammassa erässä.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa