Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

MinD-ohjaajakoulutus – Voimauttava hevostoiminta

Kuvaus
    MinD – voimauttava hevostoiminta® on hevosavusteinen ryhmän-ohjausmenetelmä motivaation herättämiseen ja interventioiden mahdollistamiseen. MinD-ohjaaja ymmärtää motivaation merkityksen muutoksen mahdollistajana, sekä tunnistaa hevosen motivoivat elementit motivaation synnyttäjänä. MinD-ohjaajalla on ryhmänohjaustaitoja ja hän osaa ohjata vuorovaikutustilanteita niin asiakkaan ja hevosen kuin ryhmäläisten välillä. MinD-ohjaaja ymmärtää välittävän ja lempeän toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä ja hänen tapansa olla ja ohjata mahdollistaa toivotun toimintailmapiirin syntymisen. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.
Aika
    26.01. - 08.09.2018

Perusopinnot
26.-27.1., 23.-24.2., 23.-24.3., 20.-21.4. ja 18.-19.5.2018
pe klo 9.00-18.00, la klo 8.30-15.30 (yht. 90 tuntia)

Pätevöitymisopinnot
kesä-elokuu 2018

Loppuseminaari 1.9.2018
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Huhtikuun lähiopetusjakso Hevostoiminta Minteli, Orimattila
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu kaikille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote, ja jotka käyttävät tai tulevat käyttämään hevosta terapeuttisessa tai kuntouttavassa työssä motivaation herättäjänä ja voimaantumisprosessin aikaansaajana. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.
Sisältö
    Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan perusopinnot (tammi-toukokuu 2018), jolloin hän saa tästä todistuksen, muttei voi käyttää toiminnassaan MinD-ohjaaja -nimikettä. Mikäli opiskelija haluaa syventää osaamistaan, hänellä on mahdollisuus jatkaa työssäoppimisen, mentoroinnin ja työnohjauksen keinoin suoritettaviin pätevöitymisopintoihin (kesä-elokuu 2018) ja suoritettuaan nämä, hän voi saada MinD-ohjaaja pätevyyden sekä todistuksen tästä.

Perusopinnot koostuvat 10 lähipäivästä, joiden aikana paneudutaan mm. hevostoiminnan vaikuttavuuteen, vertaistuen merkitykseen, ohjaajuuden elementteihin, motivoivaan työotteeseen, työskentelyyn voimavarakeskeisessä viitekehyksessä ja hevoseen työparina. Lähiopetuspäivien lisäksi perusopintoihin kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja oman ammatti-identiteetin reflektointia oppimispäiväkirjaa työstäen.
Kouluttajat
    Vastaavana kouluttajana toimii sosiaalikasvattaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja, hevostoiminnan ohjaaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio. Toinen kouluttaja on Juha Kilpiä, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.
Lisätietoja
    Eija Pollari, p. 050 541 8084, info@paijathameenkesayliopisto.fi
Riitta Silkko-Vainio, p. 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Koulutukseen haetaan ilmoittautumislomakkeella (Ilmoittaudu koulutukseen -linkki) sekä vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee hakijan yhteystietojen sekä koulutus- ja työkokemuksen lisäksi ilmetä se, miten hakija näkee voimauttavan hevostoiminnan liittyvän tulevaisuuteensa. Hakemusten perusteella kutsumme kriteerit täyttävät hakijat soveltuvuushaastatteluun. Haastattelutilaisuuksia voimme tarvittaessa järjestää Lahden lisäksi myös muualla Suomessa. Haastattelun perusteella valitaan koulutukseen opiskelijat, joiden tulee valituksi tulemisen jälkeen kirjallisesti vahvistaa koulutukseen sitoutuminen.
Koulutukseen otetaan korkeintaan 12 opiskelijaa. Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi 24.9.2017 mennessä.
Haastattelut suoritetaan viikoilla 40-41/2017 ja valinnat ilmoitetaan sähköpostitse 31.10.2017 mennessä.
Hinta
    Perusopinnot 1100 €, laskutus kahdessa erässä
Pätevöitymisopinnot 330 €

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa