Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Sopimukset avioliitossa ja avoliitossa

Aika
    15.05.2018

klo 9.00-15.30
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Lakimiehet, oikeusavustajat, asianajajat, edunvalvojat ja verohallinnon sekä maistraattien henkilöstö ja pankkien varainhoidon henkilöstö
Tavoite
    Parisuhteen varallisuusasiat muodostavat monitahoisen ongelmakentän. Aviopuolisoita koskeva erityissääntely on vuosikymmenien aikana vähentynyt ja sopimusvapaus vastaa-vasti lisääntynyt; toisaalta nimenomaan avioliittoon kytkeytyvä avioehtosopimusta koskeva sääntely on monin osin tulkinnan-varainen ja avoimia kysymyksiä riittää. Avopuolisoita varten puolestaan säädettiin joitakin vuosia sitten parin eroon liittyvä erityissäännöstö. Ongelmia syntyy kummassa-kin liittotyypissä ja joskus sopimuksilla saattaa olla yllättäviäkin seurauksia muun muassa verotuksen puolella.

Koulutuspäivän aikana kartoitetaan näitä kysymyksiä sekä sopimusten käyttöalan, tarpeellisuuden että jo tehtyjen sopimusten seurausten näkökulmasta. Tavoitteena on selkiyttää puolisoiden varallisuussopimusten kokonaiskuvaa sekä etsiä keinoja, joilla välttää harkitsemattomasti tehdyistä so-pimuksista aiheutuva riskejä.
Sisältö
    Koulutuksessa käsiteltävät asiat
• Avioehtosopimuksen käyttöala, hyödyt ja riskit
• Muut varallisuussopimukset, sopimus avioeron varalta
• Puolisoiden keskinäiset velkasuhteet, takaukset, työsuhde
• Yhteisomistus ja sen purku
• Avioeron sopimusratkaisut ja verokysymykset
• Aviovarallisuussopimusten kansainväliset kysymykset
• Avoliiton sopimukset – mistä voi ja kannattaa sopia?
• Avoero, hyvitys, veroriskit avoeron toimissa
Kouluttajat
    Dosentti, OTT Eva Gottberg
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 29.4.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumi-sajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    200 €
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos
peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa