Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Enneagrammi Coach

Kuvaus
    Enneagrammi Coach -koulutus on sekä omakohtainen itsetuntemusmatka että monipuolinen täydennyskoulutus valmentajille ja muille ihmisten parissa työskenteleville. Laajan enneagrammi-osaamisen lisäksi koulutus antaa ICF:n standardien (International Coach Federation) mukaiset valmennuksen perustaidot.

Enneagrammi-persoonallisuusmalli on konkreettinen apuväline työhön ja kanssakäymiseen ihmisten parissa. Se on syvällinen retki omaan itseen ja erilaisten toimintamallien maailmaan. Oman tyypin tunnistaminen on silmiä avaava kokemus. Enneagrammi kuvaa yhdeksän täysin erilaista toimintastrategiaa toiminnan syineen ja motivaation lähteineen. Se auttaa näkemään sekä omat että toisten vahvuudet, sekä myös ne tyyppikohtaiset sudenkuopat ja automaattiset toimintamallit, joihin helposti elämässämme kompastumme. Valmennukseen ja muuhun ihmistyöhön enneagrammin tuntemus tuo kokonaan uuden ulottuvuuden.
Aika
    15.03. - 15.06.2018

torstai-perjantai
15.-16.3.2018
19.-20.4.2018
17.-18.5.2018
14.-15.6.2018
klo 9.30-16.30
(64 oppituntia, 8 lähipäivää, lisäksi 6 tuntia käytännönharjoittelua)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ihmisten parissa työskenteleville henkilöille kuten valmentajille, työnohjaajille, kouluttajille, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskenteleville, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, esimiehille ja henkilöstön kehittäjille.

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat:
• saavuttaa entistä parempia tuloksia työssään ihmisten parissa
• syventää sekä itsetuntemustaan että ihmistuntemustaan
• kehittää coaching- ja valmennustaitojaan
• saada uusia työvälineitä sekä yksilöiden että ryhmien ja tiimien kanssa työskentelyyn
Tavoite
    Enneagrammi Coach koulutuksesta opiskelijat saavat laajan ja kattavan en-neagrammi-osaamisen sekä valmennuksen perustaidot, joita voi hyödyntää monipuolisesti sekä työyhteisöissä että yksilöiden ja ryhmien parissa.

Koulutus antaa uusia valmiuksia ja apuvälineitä mm:
• toisten tukemiseen itsetuntemuksen syventämisessä, henkilökohtaisessa kasvussa, vahvuuksien löytämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa
• erilaisten toimintamallien ymmärtämisen ja hyväksymisen edistämiseen
• yhteisymmärryksen lisäämiseen ristiriitatilanteissa
• ihmisten tukemiseen erilaisissa muutostilanteissa
• tiimityöskentelytaitojen ja yhteistyötaitojen kehittämiseen
• vuorovaikutustaitojen ja ihmissuhdetaitojen parantamiseen
• esimiestaitojen kehittämiseen
Sisältö
    Koulutuspäivät ovat rentoja ja käytännönläheisiä; tutkimme, pohdimme ja jaamme kokemuksia yhdessä, eri tyyppien näkökulmista.
Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivän lisäksi käytännön valmennusharjoittelua noin 6 tuntia.

Aihepiirit pääkohdittain:
• Valmennuksen ydintaidot (ICF:n standardien mukaan)
• Enneagrammi itsetuntemusmallina
(tyyppikuvaukset, stressi- ja kasvusuunnat, vaistotyypit)
• Enneagrammi työssä ja työyhteisössä
(motivoituminen, vuorovaikutus- ja viestintätyylit)
• Enneagrammi ihmisenä kasvamisen apuna
• Enneagrammi valmennuksessa ja ihmistyössä
• Pysyvän muutoksen valmennus
Kouluttajat
    Päivi Elovaara ekonomi, TTM, EIF enneagrammivalmentaja
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    750 euroa
Ilmoittautumiset
    28.02.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje