Facebook

MUUT KOULUTUKSET

Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opintoja 60 op, 2017-2019 LAMK

Kuvaus
    Sosiaali-ja terveysalan opintokokonaisuus 60 op järjestetään avoimina ammattikorkeakouluopintoina ajalla: syksy 2017-kevät 2019.

Opinnoilla on vastaavuus Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikköön.

Suoritettuaan 60 opintopistettä Sosiaali-ja terveysalan opintoja, on opiskelijalla oikeus hakea erillishaussa LAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijaksi, vaikka opiskelijalta puuttuisi ammattikorkeakoululaissa määritelty hakukelpoisuus.

Mikäli opiskelija haluaa hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella johonkin muuhun oppilaitokseen kuin Lahden ammattikorkeakouluun, tulee opiskelijan tarkistaa itse avoimessa suoritettujen opintojen kelpoisuus suoraan siitä ammattikorkeakoulukoulutusta johon hakemassa.

On myös mahdollista osallistua yksittäisille opintojaksoille.

Opinnot 60 op koostuvat:

- LAMK:n yhteisistä opinnoista (LAMK)
- Sosionomikoulutuksen ydinosaamisesta (SOS)
- Sosiaali- ja terveysalan täydentävistä opinnoista (ST)

Syksy 2017
• Asiantuntijaviestintä 4 op (LAMK)
• Sosiaalinen osallisuus arjessa 5 op (SOS)
• Kasvuympäristöt 5 op (SOS)

Kevät 2018
• Seksuaaliterveys 5 op (ST)
• Constructors of Youth Wellbeing 5 op (ST)
• English for Work 5 op (LAMK)

Syksy 2018
• Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus työelämässä 5 op (ST)
• Ruotsi, suullinen 1 op (LAMK)
• Ruotsi, kirjallinen 2 op (LAMK)
• Turvallisuus työyhteisössä ja ensiapu 5 op (ST)

Kevät 2019
• Sosiokulttuurinen innostaminen 5 op (SOS)
• Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot 5 op (SOS)
• eSosiaaliohjaus 5 op (SOS)

Huom! Opintarjonta täydentyy vielä 3 opintopisteellä, opetustarjontaa tarkennetaan alkusyksystä.
Aika
    06.09.2017 - 31.07.2019

Syksy 2017:
- Asiantuntijaviestintä 4 op alkaa 6.9.2017
- Kasvuympäristöt 5 op alkaa 2.10.2017
- Sosiaalinen osallisuus arjessa 5 op alkaa 10.10.2017

Tarkempi aikataulu kunkin jakson kohdalla (kts. sivun lopusta)

Kevään 2018, syksyn 2018 ja kevään 2019 opintojen aikataulu ilmoitetaan aina edellisen lukukauden aikana.
Paikka
    Lähiopetus: FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti
Verkko-opinnot: verkko-oppimisympäristö Reppu
Opintopisteet
    60 op
Suoritustapa
    Lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäinen työskentely
Lisätietoja
    Tarkemmat hakukriteerit LAMK:n erillishakuun löytyvät LAMK:n sivuilta
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittaudu 22.8.2017. Voit ilmoittautua kerralla kaikille syksyn 2017 opintojaksoille sivun lopussa olevan ”ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen” linkin kautta.

• Opinkokonaisuuden toteutuminen vahvistetaan välittömästi ilmoittautumisajan umpeuduttua.
• Kesäyliopisto lähettää kutsukirjeen sähköpostitse osallistujille.
• Lasku lähetetään oletusarvoisesti osallistujan kotiosoitteeseen, ellei osallistuja ole ilmoittautumislomakkeella antanut erillistä laskutusosoitetta.
• Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopistosta.
• Kesäyliopisto pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
• Tiedustelut: Tiina Laurikainen 050-3754977, tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
• Kevään 2018 opintoihin voi ilmoittautua syksyllä 2017. Kesäyliopisto informoi kun kevään 2018 opintojen aikataulu-, hinta- ja ilmoittautumistiedot on selvillä.
Muu informaatio
    Opiskelijat saavat ennen opintojen alkua käyttäjätunnuksen LAMK:n verkko-oppimisympäristö Reppuun.
Hinta
    490 euroa, laskutetaan 2 erässä
(hinta sisältää syksyn 2017 kaikki opintojaksot, yht. 14 op)

Yksittäisten opintojaksojen hinnat löytyvät kunkin jakson kohdalta.

Kevään 2018, syksyn 2018 ja kevään 2019 opintojen hinnat ilmoitetaan aina edellisen lukukauden aikana.
Ilmoittautumiset
    23.08.2017 mennessä
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
    Ilmoittautuminen käynnissä: Asiantuntijaviestintä 4 op (LAMK) syksy 2017 LAMK
    Ilmoittautuminen käynnissä: Kasvuympäristöt 5 op (SOS) syksy 2017 LAMK
    Ilmoittautuminen käynnissä: Sosiaalinen osallisuus arjessa 5 op (SOS) syksy 2017 LAMK


Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen

Tulostettava versio

Sulje