Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia - mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse?

Kuvaus
    Koulutuksessa perehdytään kiintymyssuhdeteoriaan käytännönläheisesti ja kytketään teorian antia kunkin osallistujan
arkeen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden sekä kurkistaa lapsen kasvun ja kehityksen keskeisiin osa-alueisiin että oman työn laadun ja työhyvinvoinnin lisääntymiselle.
Aika
    07.10.2017

klo 9.00 – 16.00 (8 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Koulutus sopii mm. perhepäivähoitajille, päiväkodin, esikoulun, ensi-, turva- ja perhekotien, lasten- ja perheneuvoloiden työntekijöille, koulunkäyntiavustajille, sosiaalityöntekijöille, opettajille ja nuorisotyöntekijöille.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on
• antaa perustiedot ja ymmärrys kiintymyssuhdeteoriasta ja erilaisista kiintymyssuhdemalleista
• auttaa tunnistamaan ihmissuhteissaan ja tunnetaidoissaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä
• tarjota vinkkejä toimintatavoista ja arjen keinoista, jotka lisäävät arvostusta, luottamusta ja psyykkistä turvallisuutta
• linkittää tietoa ja osaamista omaan työhön ja sen käytäntöihin yhdessä muiden osallistujien kanssa
Sisältö
    Hyvässä hoivassa ja toimivissa suhteissa kasvaa hyvinvoivia ihmisiä
• Kiintymyssuhteen kehityksen vaiheet ja merkitys lapsen ja nuoren kehityksessä
• Säätely- ja sosiaalisten taitojen kehitys
• Erilaiset kiintymyssuhdemallit
• Miten tunnistaa kiintymyssuhteessaan vaille jääneitä lapsia, nuoria ja vanhempia?

Turvallinen ja toimiva arki
• Miten voin olla avuksi? Toissijaisten kiintymyssuhdehahmojen merkitys lapsille ja nuorille
• Mentalisaatio ja mentalisaatiota edistävät työskentelymenetelmät
• Oman persoonan ja suhteiden käyttäminen työkaluina
• Ihmissuhdetyöntekijän työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
Kouluttajat
    TtM, kouluttaja, työnohjaaja (STOry) Sanna Mäkipää (lisätietoa kouluttajasta: www.sannamakipaa.fi)
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 24.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    125 euroa, sisältää iltapäiväkahvin
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu on 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa