Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus

Kuvaus
    Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä.
Aika
    05.09.2017 - 31.10.2019

2017 - 2019 (5 lukukautta)
Lähiopetuspäivät 2017: 5.-6.9., 3.-4.10., 16.-17.11. ja 14.-15.12.2017
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Aikuiskoulutuskeskus
Kirkkokatu 16, Lahti
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämis- ja henkilöstötehtävissä toimiville. Opiskelijoilla on oltava vähintään opistotasoinen peruskoulutus sekä omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina.
Sisältö
    Koulutuksen keskeinen sisältö:

- Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
- Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
- Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
- Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen laajuus ja rakenne:

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta sekä työnohjausharjoittelusta. Koulutuksen aikana toteutetaan mahdollisesti myös isompi yhteinen työnohjaushanke.

1. Lähiopetus (18 x 2 pv)
- workshop-tyyppistä teorian opiskelua (16 pv)
- työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
- oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista (4 pv)

2. Vertaisryhmätyöskentely (16 oppituntia/lukukausi)
- luetun teorian reflektointia
- vertaisryhmäohjausta

3. Ohjattu etäopiskelu
- oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
- kirjallisuuteen perehtymistä
- ohjatusti suoritettua yksilötyönohjausta, vähintään 24 oppituntia ja niihin valmistautumisen
- ohjatusti suoritettu ryhmätyönohjaus, vähintään 48 oppituntia ja niihin valmistautumisen

Koulutuksen tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin.
Kouluttajat
    Jorma Ahonen, YTM, sosiaalipsykologi ja vet-perheterapeutti, koulutuksen johtaja

Päivi Jordan-Kilkki, MM, musiikkiterapeutti ja
perheterapeutti

Lassi Pruuki, TT, dosentti, erityistason perheterapeutti, työnohjaaja

Aapo Pääkkö, sosiaalikasvattaja, vet-perheterapeutti
Lisätietoja
    Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut:
Jorma Ahonen, p. 040 5000 275,
jorma.ahonen@dialogic.fi

Muut tiedustelut:
Eija Pollari, p. 050 5418 084
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Koulutukseen haetaan täyttämällä ja lähettämällä ilmoittautumislomake (Ilmoittaudu koulutukseen -linkki) sekä vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi hakijan
• nimi, ikä ja osoitetiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla hakijan mielestä on merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta
• mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutuksen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemukset tulee toimittaa 15.8.2017 mennessä Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuushaastatteluun. Ilmoitamme kaikille hakemuksen lähettäneille sähköpostitse haastatteluun pääsystä. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.
Muu informaatio
    Koulutuksen järjestää Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Dialogic Partner Oy (www.dialogic.fi). Dialogic on tällä hetkellä Suomen suurin työnohjaajakoulutusyhteisö ja merkittävä toimija myös perheterapian ja perhetyön alalla.
Hinta
    7100 € (alv. 0 %), maksu suoritetaan kuudessa erässä. Hintaan sisältyy lähiopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Ilmoittautumiset
    15.08.2017 mennessä


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje