Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Onnettomuustilanteiden henkinen ensiapu

Aika
    15.11.2017

klo 8.30 – 15.00 (7 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu palo- ja pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen kriisitilanteiden ensivaiheen auttajille.
Sisältö
    Koulutuspäivän ohjelma:

klo 8.30 – 11.00
• Traumaattisen tapahtuman ja surun vaikutukset yksilöön, perheeseen ja yhteisöön sekä auttajiin
• Suuronnettomuustilanteiden ja yksittäisten traumaattisten tapahtumien toimintamalli valmiusvaiheessa ja traumatisoivien tapahtumien yhteydessä
• Henkinen ensiapu: auttajan tehtävät
• WHO:n psykologisen ja sosiaalisen ensiavun malli: rauhoittaminen, turvallisuus, kuunteleminen, tosiasiat, käytännön asioissa auttaminen ja jatkoavun tarpeen arviointi
• PsySTART –psykologisen triagen käyttöön ottaminen Suomessa. Suomen Punaisesta rististä valmiuskouluttajat Päivi Heikkilä, Heli Laapotti sekä ryhmänkouluttaja Kirsi Savolainen.

klo 11.00 – 12.00 Lounas

klo 12.00 – 15.00
Selviytymisen tukeminen sokin väistyttyä:
• Miten kriisityöntekijä opettaa traumaperäisten reaktioiden lievittämisen ja hallinnan itseapukeinoja
• Taitoja Mielen Toipumiseen – ohjaajan opas
• Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu ja psykologinen jälkipuinti)
• Jatkoavun tarpeessa olevien tunnistaminen

Koulutus on luentomuotoinen ja sisältää luentomonisteet.

Osallistujien toivotaan tutustuvan etukäteen seuraaviin teoksiin ja materiaaleihin:
• Hedrenius, S. & Johansson, S. (2016), Kriisituki
• HUS, Mielenterveystalo: www.mielenterveystalo.fi
• TENTS EU – (www.tentsproject.eu) – projektin suomenkielisiin suosituksiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön (2006) suuronnettomuustilanteiden psykososiaalisen tuen ja palveluiden suosituksiin (www.stm.fi) ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin traumaperäisten stressihäiriöiden käypähoito suosituksiin (www.kaypahoito.fi) sekä kirjan lukuun POIJULA, S. (2009). Traumaattinen kriisi etiikan ja tutkimuksen valossa. Luku kirjassa A. Leppävuori ym. (toim.) Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Helsinki: Tammi.
Kouluttajat
    Soili Poijula, toimitusjohtaja, psykologi, traumapsykoterapeutti VET Traumapsykologian ja -psykoterapian keskus Oy Synolon Ltd (www.traumapsych.com) sekä valmiuskouluttajat Päivi Heikkilä, Heli Laapotti ja ryhmänkouluttaja Kirsi Savolainen Suomen Punaisesta rististä.
Lisätietoja
    Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 2.11.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    100 €, sisältää iltapäiväkahvin
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa