Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Muistihoitajan koulutusohjelma 2017-2018 (30 op)

Kuvaus
    Suomen Psykologinen Instituutti on maamme johtava muistihoitajakoulutusten järjestäjä. Suosittu yhden vuoden kestävä muistihoitajan / muistineuvojan koulutus on monipuolisin ja vaativin Suomessa tarjolla oleva muistihoitajakoulutus. Koulutuksen keskeisenä lähtökohtana on potilaan ja hänen perheensä kunnioittaminen ja arvostaminen sekä muistisairaan oikeuksien kunnioittaminen. Koulutus pohjaa näyttöön perustuviin psykososiaalisiin hoitomenetelmiin ja psykoterapeuttiseen ajatteluun. Taustaviitekehyksiä ovat gerontologia, psykologia, psykoterapia, neurologia ja yleislääketiede.
Aika
    26.09.2017 - 29.05.2018

Lähiopetuspäivät klo 9.00-16.00:
26.-27.9.2017, 30.-31.10.2017, 30.11.-1.12.2017, 8.-9.1.2018, 12.-13.2.2018, 15.-16.3.2018, 23.-24.4.2018 ja 28.-29.5.2018 (yht. 128 oppituntia)

Koulutukseen sisältyy lisäksi verkko-opintoja sekä kahden päivän harjoittelu tutkimus- ja opintometodeihin liittyen. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös omassa työpaikassa.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä.
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Suomen Psykologisen Instituutin järjestämä Muistihoitajan koulutus on tarkoitettu antamaan lisäosaamista muistihoitajan tehtäviin sosiaali- tai terveydenhuollon peruskoulutuksen suorittaneille henkilöille (geronomi, sosionomi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja).
Sisältö
    Koulutuksen teemat:
1. Kognitiiviset, psykoemotionaaliset ja sosiaaliset prosessit elämänkaaressa
2. Muistisairaudet – syyt ja seuraukset
3. Laadukas ammatillinen vuorovaikutus
4. Tutkimus- ja arviointimenetelmien lisäpätevyyskoulutus
5. Muistisairaan kuntouttavan hoitotyön sertifikaatti

1. Kognitiiviset, psykoemotionaaliset ja sosiaaliset prosessit elämänkaaressa
Verkko-opiskelu:
• Ihmisen elämänmittainen psyykkinen kasvu ja kehitys
• Aivojen rakenne ja toiminta
• Aivoterveys ja suojaavat tekijät
Lähiopetus:
• Muisti, sen osa-alueet ja kerroksellisuus
• Muistin normaali toiminta, kuormittumistilanteet ja toiminnalliset muistivaikeudet
• Vanhus- ja vammaistyön etiikka
• Iäkkäiden hyvän hoidon valtakunnalliset suositukset

2. Muistisairaudet – syyt ja seuraukset
Verkko-opiskelu:
• Työikäisen muistisairaudet
• Yleisimmät muistisairaudet ikääntyvillä
• Harvinaisemmat muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset
Lähiopetus:
• Diagnostinen prosessi ja hoitoketju
• Muistisairaan ja hänen omaistensa palveluohjaus ja -neuvonta
• Muistisairaanhoitoa ohjaavat suositukset
• Muistisairaan hyvän hoidon kriteerit eri vaiheissa
• Muistisairauden psyykkiset haasteet
• Muistisairaus koko perheen näkökulmasta
• Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutukseen
• Omaishoitajuus
• Kuoleman kohtaaminen

3. Laadukas ammatillinen vuorovaikutus
Verkko-opetus:
• Ymmärtävä kohtaaminen
• Vammaistyön psykologinen työkalupakki
Lähiopetus:
• Kunnioittava ja hoitava kirjaaminen
• Yhteistyö sairastuneen perheen ja läheisten kanssa
• Ryhmä ja yksilöohjaus- ja neuvontatyön menetelmäkoulutus
• Psyykkisen kriisin kohtaaminen
• Väkivallan preventio
• Nonverbaalinen yhteys toiseen
• Työyhteisön vuorovaikutus- ja viestintä sekä työssä jaksaminen
• Saattohoito, surutyö ja siinä tukeminen
• Asiantuntijan käyttöteoria ja sen jatkuva reflektointi ja kehittäminen

4. Muistisairauksien tutkimus- ja arviointimenetelmien lisäpätevyyskoulutus
Verkko-opiskelu:
• Laadukas tutkimus- ja arviointiprosessi
• Arvioinnin funktiosta mitattaviin variaabeleihin ja niiden analyysiin
• Potilaan etu erilaisissa tutkimus- ja arviointiprosessissa
Lähiopetus:
• Kognitiiviset tehtäväsarjat: Cerad ja Moca
• Toimintakykymittarit (GDS/FAST, C lk)
• Psyykkisen statuksen mittarit
• Psyykkisten oireiden arviointi- ja seurantamittarit (CMAI, MÅDRS, GDS, BAI, Cornell)
• Strukturoidut haastattelumenetelmät (ADCS/ADL, Muistikyselyt, NPI)
• Muita välineitä: TMT, ERT, Itsearviointivälineet

5. Muistisairaan kuntouttavan hoitotyön sertifikaatti
Lähiopetus:
• Muistisairaan laadukas ja monipuolinen kuntoutus ja kuntouttava hoito
• Mielekäs arki – mielekäs elämä muistisairauden eri vaiheissa
• Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt
• Käytösoireita ymmärtävä ja kunnioittava työote
• Haasteellisen käytöksen lääkkeetön hoito
• Psykoterapeuttiset lähestymistavat muistisairauksiin
• Toimijuuden tukeminen ja elämän mielekkyyden säilyttäminen
• Ravitsemus ja liikunta muistisairauden hoidossa
• Muistisairauksien lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon erityiskysymykset
• Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö ja kuntouttava työote etenevien muistisairauksien kaikissa hoidon vaiheissa
Kouluttajat
    Jani Lehtinen, psykologian maisteri, laillistettu kliininen psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, lähihoitaja, liikunnanohjaaja

Franz Schnider, Senior Adviser, Executive Coach, työnohjaaja, uskonnon ja filosofian lehtori, monikulttuurisen ohjauksen asiantuntijakouluttaja

Sanna Aavaluoma, kouluttajapsykoterapeutti, muistiasiantuntija, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), psykodraamaohjaaja (CP)

Ari Rosenvall, yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien asiantuntijalääkäri ja käypähoitotyöryhmän jäsen

Eriikka Tolvanen, erikoissairaanhoitaja, muistihoitaja (SPI), terveystieteiden maisteri

Raul Soisalo, käyttäytymistieteilijä, kouluttajapsykoterapeutti (VET), kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti, työnohjaaja, näyttötutkintomestari NTM, KM (kasvatuspsykologia) OPO, asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus rehtorin virkaan, Master of Counselling Psychology, PD Integrative Psychotherapy
Lisätietoja
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää muistihoitajan koulutuksen yhteistyössä Suomen psykologinen instituuttiyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antavat:

Suomen psykologinen instituutti
Jani Lehtinen, jani.lehtinen@psyk.fi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Eija Pollari, puh. 050 5418 084, info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 11.9.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinta
    2000 €, laskutetaan kahdessa erässä (syksy 2017 ja kevät 2018)
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa