Facebook

KIELIKOULUTUKSET

Suomen kieli ja kulttuuri - jatkokoulutus

Aika
    02.06. - 30.06.2017

ma - pe kello 13.00-16.15 (20 opetuspäivää, yhteensä 78 oppituntia). Lisäksi 4-5 tuntia viikossa itsenäistä työskentelyä.
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Suomen kielen perusteet A2-B1 kielitaitotason hallitsevat, esim. maahanmuuttajat, ulkosuomalaiset ja vaihto-oppilaat.
Esitiedot
    Ennen koulutuksen aloittamista pidetään kielitasotesti perjantaina 2.6. kello 12.00 – 13.00 perus- ja jatkokoulutuksien osallistujille. Opiskelijat jaetaan tasotestin perusteella heille parhaiten soveltuviin ryhmiin.
Tavoite
    Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään suomen kieltä paremmin arki- ja työelämässä sekä erilaisissa asiointitilanteissa.
Sisältö
    Koulutuksen aikana harjoitellaan arki- ja työelämässä tarvittavaa sanastoa ja kielen monipuolisempaa käyttöä vuorovaikutuksessa. Lisäksi harjoitellaan lyhyiden asiatekstien kirjoittamista ja erikoissanaston käyttöä. Koulutukseen sisältyy kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia, kirjoittamista ja kielioppia sekä vierailu Lahden kaupunginkirjastossa.
Suoritustapa
    Kurssit ovat nopeasti eteneviä. Asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua.
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418084
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    260 €, sisältää koulutuksen ja opetusmonisteet

Maahanmuuttajat, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, voivat selvittää ennen koulutuksen aloittamista Hämeen TE-toimiston kotoutumispalveluista mahdollisuutta suorittaa koulutus kotoutumislain mukaisina omaehtoisina opintoina.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu on 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa