Facebook

AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

Lääkkeiden purkaminen hallitusti ja lääkkeiden yhteisvaikutukset

Kuvaus
    Kansallisen lääkkeiden käyttöasteen kasvaessa on selvää, että lääkehoitoja aloitetaan enemmän, kuin niitä lopetetaan. Tuntemalla ja hallitsemalla lääkkeiden yhteisvaikutukset voidaan merkittävällä tavalla lisätä potilasturvallisuutta, vähentää kuolleisuutta ja alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Mikäli yhteisvaikutuksia ei ole onnistuttu välttämään, on niistä aiheutuneiden oireiden tunnistaminen riittävän varhain erittäin tärkeää, jotta potilaalle ei ehdi ilmaantua peruuttamattomia vaurioita.

Monilääkityillä on usein käytössä lääkeyhdistelmiä, joissa tietämättä lääkkeillä hillitään toistensa haittavaikutuksia. Tällaisten lääkitysten purkamiseksi on tunnettava lääkkeiden vaikutusmekanismit, haittavaikutusmekanismit, muuta farmakologiaa ja potilaan lääkityshistoria, jotta lääkitys pystytään purkamaan hallitusti. On tiedettävä missä järjestyksessä lääkkeet on syytä purkaa, voidaanko lääke lopettaa kerralla vai hitaasti ja jos lääke on lopetettava asteittain, kuinka pitkä aika lääkkeen lopettamiseen on varattava.

Pauli Puiravan vetämässä koulutuksessa keskitytään lääkehoidon oikeanlaiseen purkuun ja lääkkeiden purkamiseen liittyviin sosiaalisiin kysymyksiin. Lääkkeiden purkamisen osaamista tarvitaan, sillä ennen pitkää kulutuksen, annosten ja lääkemäärien kasvaessa monet lääkkeet muuttuvat haitallisiksi. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi kuinka lääkemuutokset voidaan suorittaa hallitusti hoitoyksikön tasolla, mikäli kaikkien hoitoyksikössä olevien potilaiden lääkitykset aiotaan käydä systemaattisesti läpi.
Aika
    19.10.2017

klo 9.00 – 16.00 (8 oppituntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Terveydenhuollon ammattilaiset
Sisältö
   
• Lääkityksen vähentäminen riski vai turvallisuustekijä?
• Lääkityksen purkaminen yksilöntasolla
• Lääkityksen purkaminen yhteisön tasolla
• Mitkä lääkkeet voidaan lopettaa yhdellä kertaa
• Mitkä lääkkeet tarvitsevat asteittaisen purkamisaikataulun
• Minkälaisessa ympäristössä lääkemuutokset on syytä tehdä
• Miten lääkemuutoksia ja vähentämistä seurataan
• Miten toimitaan jos purkaminen ei onnistu odotetulla tavalla
• Lääkityksen purkamiseen, vähentämiseen ja lääkemuutoksiin liittyvät syyt
• Lääkelistojen tarkastelua
• Millaisia kustannussäästöjä lääkkeiden vähentämisellä voidaan saada aikaan ja mistä ne koostuvat
• Yhteisvaikutusten syntymekanismit
   o Fysikokemialliset yhteisvaikutukset
   o Imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset
      - Kelatoituminen
      - Suolen entsyymitoiminnan muutos
   o Maksatason yhteisvaikutukset
   o Jakaantumisvaiheen yhteisvaikutukset
   o Erittymisvaiheen yhteisvaikutukset
   o P-glykoproteiinivälitteiset yhteisvaikutukset
   o Pääte-elintason yhteisvaikutukset
Osallistujia kehotetaan tuomaan mukanaan lääkelistoja, joista osa voidaan tarkistaa ja käydä yhdessä läpi.
Kouluttajat
    Pauli Puirava, farmaseutti, LHKA (lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys)
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 4.10.2017 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    125 €, sisältää iltapäiväkahvin
Ilmoittautumiset
    04.10.2017 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje