Facebook

Monikasvoinen suru – Resilienssi surussa, surusta sairastuminen ja surevan tukeminen

Aika
    14.11.2018

klo 9.00-15.30 (7 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveydenhuollon, kirkon, mielenterveystyön ja järjestöjen henkilöstö
Sisältö
    • Tutkimustietoa surusta
• Lapsen, vanhemman, isovanhemman ja perheen suru sekä surevien tukeminen
• Surevan resilienssi ja sen tukeminen
• Traumaattinen suru ja sen hoito
• Pitkittyneen surun häiriö ja sen hoito
• Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset omaisten ja läheisten tukemiseen äkillisen kuoleman jälkeen

Koulutus koostuu luennosta ja menetelmäesimerkeistä sekä laajasta luentomateriaalista.
Kouluttajat
    Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET ja työnohjaaja, Oy Synolon Ltd (www.soilipoijula.fi)

Soili Poijula on surun sekä surun tutkimuksen ja hoidon asiantuntija. Hänen vuonna 2002 ilmestynyt Surutyö -teoksensa on aiheen ainoita suomenkielisiä tietokirjoja. Myyrmannin uhrien omaisia ja henkirikosuhrien omaisia sekä koulutovereiden traumaattista surua nuoren itsemurhan jälkeen koskevat tutkimukset ovat auttaneet kehittämään surevien tukemista ja hoitoa Suomessa.
Lisätietoja
    Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    185 €, sisältää iltapäiväkahvin
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa