Facebook

Kuvan käyttäminen asiakastyössä

Kuvaus
    Kuvan kautta voidaan saada kirjaimellisesti näkyviin enemmän kuin sanoin. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan piirtää tavoitteet ylös, voidaan tarkentaa mielikuvia ja toiveita ja kommunikoida myös silloin, kun asiakas on vaitonainen tai jopa puhumaton. Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet paljon. Kouluttaja opastaa käytännön esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuvallinen työskentely tuo nopeasti esille syvällisiä, myös henkilökohtaisia asioita. Tämän vuoksi herkkyys kuvan käytössä on kaikessa asiakastyössä erityisen tärkeää, suhteessa sekä asiakkaaseen että työskentelyraameihin. Kuvan käyttöä opetellaan koulutuksessa sekä oman työskentelyn että ammatillisen esimerkkien avulla.
Aika
    15.03. - 23.05.2018

15.3., 28.3., 12.4., 25.4., 9.5. ja 23.5.2018
klo 9.30 – 16.30 (lähiopetusta 48 oppituntia, lisäksi
omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä 33 tuntia)
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsussa)
Kohderyhmä
    Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät. Soveltuu esim. työnohjaajille, terapeuteille, valmentajille, opinto-ohjaajille, lastensuojelun työntekijöille, erilaisissa hoito- ja sosiaalialan ammateissa toimiville sekä soveltuvaa asiakastyötä esimerkiksi järjestöissä tekeville. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.
Tavoite
    Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.
Opintopisteet
    3 op
Sisältö
    Koulutus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen:

1. Teorian opetus
Toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asia-kastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa.

2. Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus
Piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä (opiskelijat hankkivat tarvittavat materiaalit kyseisille opetuskerroille ohjeistuksen mukaan).

3. Soveltamisen opetus
Koulutukseen kuuluvien kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen.
Kouluttajat
    Johanna Wahlbeck, kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto), http://oivallamme.fi
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 541 8084
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2018 mennessä osoitteessa
www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 25 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    600 €
Ilmoittautumiset
    28.02.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa