Facebook

Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op, HY)

Aika
    29.01. - 22.03.2018

29.1., 1.2., 5.2., 8.2., 12.2., 15.2., 19.2., 22.2., 5.3., 8.3., 12.3., 15.3., 19.3. ja 22.3.2018
klo 16.30-19.00 (42 oppituntia, 3 op)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskaa.
Tavoite
    Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija
• osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
• osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
• tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.
Sisältö
    Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet.

Tärkeimmät rakenteet:
• verbien preesens ja lähifutuuri
• omistus- ja persoonapronominit
• artikkelit
• kysymyslauseet
• lukusanat, kellonajat
• adjektiiveja

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä: kotitehtävät, kirjoitelmia, tehtäviä verkossa.
Kouluttajat
    FM Sanna Virta
Suoritustapa
    Kurssi toteutetaan Helsingin avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Kurssi sisältää 42 tuntia lähiopetusta (vähintään 80 % läsnäolo) ja 38 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Arviointi
    Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: pieniä kertaavia kokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien kotitehtävien suorittaminen.
Kirjallisuus
    Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1, 2009
Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1 Cahier d'exercices, 2009
Lisätietoja
    Anne Broman, puh. 050 5361 013
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 14.1.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Opiskelijoiden tulee ilmoittautua myös Helsingin avoimeen yliopistoon (ohjeet kesäyliopiston lähettämässä kutsussa). Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    155 € (kirja ei sisälly hintaan)
Kurssin hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu 140 €
Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 15 €
Ilmoittautumiset
    14.01.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Sulje