Facebook

Perhekonstellaatio vaativan lastensuojelun ja perheterapian menetelmänä

Kuvaus
    Lastensuojelussa ja perheterapiassa voidaan kohdata perheiden ja sukujen ylisukupolvisia traumoja, usein tiedostamattomia, jotka vaikuttavat yksilöön ja estävät hyvät valinnat.

Family Constellation eli Perhekonstellaatio on kokemuksellinen menetelmä, jonka avulla voimme avata ja nähdä sukutaustastamme nousevia malleja, jotka usein tiedostamattamme vaikuttavat käyttäytymiseemme ja tapaamme elää sekä rajoittavat mahdollisuuksiamme kokea onnellisuutta elämässämme.

Perhekonstellaatio perustuu saksalaisen Bert Hellingerin muutamalle periaatteelle, jotka ovat perhedynamiikan perusteet:

• Jokaisella on suku- ja perhesysteemissä oma ainutlaatuinen paikka, joka on luovuttamaton
• Perhe- ja sukusysteemiin kuuluvilla kuuluu olla keskenään antamisen ja saamisen tasapaino
• Elämän kunnioittaminen ja kuoleman hyväksyminen

Em. perusteiden häiriöt aiheuttavat ristiriitoja ja ylläpitävät yli sukupolvien rajojen meneviä traumakokemuksia. Perusperiaate on voinut häiriintyä jostain yhteiskunnallisesta traumaattisesta rakenteesta, kuten sodasta, taloudellisista haasteista tai perheen tai suvun traumaattisista korjausyrityksistä.

Perhekonstellaatio -menetelmässä avataan perheen/suvun traumahistoriaa ja perheiden tarinoita ylisukupolvisissa ketjuissa. Lisäksi menetelmän avulla avataan sukutaustasta nousevia käyttäytymismalleja ja esteitä tehdä omia hyviä valintoja.
Aika
    23.04. - 04.09.2018

Ma-ti
23. -24.4.2018
4.-5.6.2018
3.-4.9.2018
klo 9-16
(6 lähipäivää, yht. 48 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Perheiden kanssa työskentelevät perheterapeutit, vaativaa perhetyötä tekevät perhetyöntekijät ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat
Tavoite
    Koulutus antaa perustiedot perhekonstellaatiomenetelmästä ja sen sovel-tamismahdollisuuksista sekä kokemuksen perhekonstellaatioon osallistumisesta
Sisältö
    I jakso: 23.-24.4.2018 klo 9-16

- Miten perhekonstellaatio auttaa purkamaan ylisukupolvisen trauman
- Perheen systeemiset prosessit ja perhekonstellaation perusta
- Ylisukupolviset traumat

II Jakso: 4.-5.6.2018 klo 9-16

- Perhekonstellaation mahdollisuudet ja menetelmän käyttäminen perheterapiassa, perhetyössä ja lastensuojelussa
- Perhekonstellaation harjoituksia

III Jakso: 3.-4.9.2018 klo 9-16

- Ylisukupolvisten traumojen purkaminen ja hoito
- Perhekonstellaation sovellutuksia
Kouluttajat
    Raija Rantola perhepsykoterapeutti(vet), nlp-master, työnohjaaja
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 8.4.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    650 euroa (sisältää koulutusmateriaalin, aloitus- ja päätöskahvit)
Ilmoittautumiset
    08.04.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa