Facebook

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa

Aika
    07.02.2018

Klo 9.00-15.30
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Koulutus on suunnattu kaikille leskeyteen liittyvien perintökysymysten kanssa toimiville: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvonnan henkilöstölle sekä pankkien varainhoitohen-kilöstölle.
Tavoite
    Perintökaaren leskelle tarjoamaa vähimmäissuojaa – asunnon ja tavanomaisen asuntoirtaimen jakamattomuutta – koskeva sääntely on osin niukkaa ja osin vanhentunutta. Testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta koskeva PK 12 luku toimii edelleen testamentin tulkintaohjeena ja tämän lisäksi jo lähtökohtaisesti sovellettavana sääntelynä tilanteessa, jossa leski on saanut hallintaoikeutensa suoraan lain nojalla. Nykyoloissa aukkoja jää paljon eikä aiheesta ole liiemmälti ylimmän oikeusasteen käytäntöäkään, vaikka itse problematiikka tulee arjessa erittäin usein esiin.

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa omistajan ja käyttöoikeudenhaltijan edut ovat ristiriidassa keskenään tai oikeudet epäselviä, ja etsitään niihin ratkaisuja.
Sisältö
    Käsiteltävät asiat
• PK 3:1 a ja PK 12 luku –hallintaoikeuksien lakisääteinen sääntelykehys
• Pääasiallisesti kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto – kodiksi sopiva asunto
• Tavanomainen asuinirtaimisto
• Käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksista vastaaminen
• Ennenaikainen käyttöoikeudesta luopuminen vastikkeetta ja vastikkeellisesti, oikeuden luovuttaminen toiselle
• Omistajan oikeudet ja turvakeinot käyttöoikeuden kestäessä ja päättyessä
• Testamentaaristen määräysten mahdollisuudet ja rajat; käyttöoikeuden-haltijalle annetut oikeudet määrätä esim. käyttöoikeuden kohteena olevan asunnon vaihtamisesta
• Hallintaoikeussuhteessa tapahtuvien muutosten vero-kohtelu
Kouluttajat
    Dosentti, OTT Eva Gottberg
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 23.1.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumis-ajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    200 €
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään
sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa