Facebook

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto

Aika
    13.04. - 21.04.2018

13.-14.4. ja 20.- 21.4.2018
pe klo 15.00 -20.30, la klo 9.00-15.30, yhteensä 28 oppituntia
Paikka
    Lahti (tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Opetusalan henkilöstö, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin.

Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.
Sisältö
    Luennoilla käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin.

Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op. Tutkintoon kuuluu viisi sisältöaluetta, jotka suoritetaan kahdessa osassa. A-osa käsittää sisältöalueet 1 ja 2 ja B-osa sisältö-alueet 3,4 ja 5.

1. julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto
2. kunnallishallinto
3. opetusalan lainsäädäntö
4. henkilöstöhallinto
5. taloushallinto
Kouluttajat
    OTK Lauri Liusvaara
Suoritustapa
    Tutkinnon saaminen edellyttää kahden kuulustelun suorittamista. Lahdessa järjestettävien kuulustelujen ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät Opetushallinnon sivuilta kohdasta Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet.
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418084
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 28.3.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoit-tautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta
Muu informaatio
    Tutkintovaatimukset on luettavissa Opetushallinnon Internet-sivuilta, www.oph.fi. Valitse sivulta: koulutus ja tutkinnot - opetushallinnon tutkinto - opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset Sivuilta löydät lisäksi vapaasti saatavilla olevaa tutkinto-materiaalia.
Hinta
    280 €, sisältää tutkintoon valmentavan opetuksen.

Lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee itse hankkia tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset.
Ilmoittautumiset
    28.03.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa