Facebook

Sisäinen Teatteri ® -tietoisuustaidoin ja draamallisesti kohti itsetuntemusta

Kuvaus
    Miksi Sisäinen teatteri®?

Elämme informaatiotulvan täyttämässä monikulttuurisessa ja monien yhteisöllisten kupliemme maailmassa, jossa roolien moninaisuudesta on tullut pikemmin sääntö kuin poikkeus.

Erilaisten rooliemme ymmärtäminen ja myötätuntoinen suhde niihin antavat meille mahdollisuuden päästä kiinni virtaavaan, jatkuvassa muutostilassa olevaan minuuteen ja kaksoistietoisuuteen. Olemme oman elämämme teatteri: sekä näytelmän roolit, ohjaaja että käsikirjoittaja ja tarinamme yleisö.

Mielikuvitus on silta kehon ja mielen välillä. Sen avulla voimme oppia kuuntelemaan kehomme viisaita viestejä. Onnistuneessa prosessissa itsetuntomme ja myötätuntomme itseämme, kehoamme ja muita ihmisiä kohtaan lisääntyy. Eri puolemme on mahdollista ohjata harmonisemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin myötätuntomme muita kohtaan lisääntyy ja reaktiivisuutemme vähenee.
Aika
    20.04. - 21.04.2018

pe-la 20.-21.4.2018

pe klo 16-20.15
la klo 9-15.30

yht. 12 oppituntia
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja löytää sisäistyneet roolinsa. Kyseessä on syvällinen oppimisprosessi. Jokainen itse vastuussa omasta oppimisprosessistaan. Koulutus sopii henkilöille, joilla ei ole vakavia mielenterveydenongelmia.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on avata osallistujan Sisäinen teatteri®, jolloin kaikki roolit tulevat ymmärretyksi ja jokainen ymmärtää olevansa oman teatterinsa ohjaaja. Ymmärrys oman mielen monista puolista on eheyttävä ja auttaa löytämään vaihtoehtoisia toimintamalleja.
Sisältö
    Kurssilla tutustutaan draaman ja luovan kirjoittamisen menetelmin oman persoonan eri puoliin, joista tehdään mielitajukartta. Persoonan eri puolet nimetään ja mielikuvituksen avulla niistä rakennetaan sisäisen näytelmän hahmot. Kartan teossa hyödynnetään Jan Skyn ESI® -menetelmää.

Lisäksi kurssilla käsikirjoitetaan ja esitetään draamallisesti yksi kohtaus fiktiivisestä omiin kokemuksiin perustuvasta näytelmästä.

Teoriatietojen avulla syvennetään ymmärrystä muodonmuutoksellisesta oppimisesta, jotta kokemuksellinen oppi jäsentyisi paremmin uusiksi elämän käytännöiksi.
Kouluttajat
    Ilmaisutaidonopettaja Eliisa Lintukorpi ja tietokirjailija Kati Sarvela.
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 3754 977
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 5.4.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa.
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta. Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.
Hinta
    235 euroa
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Palaa