Facebook

Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä

Aika
    03.05. - 04.05.2018

klo 10.00–15.30 (12 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti (koulutuspaikka tarkennetaan kutsukirjeessä)
Kohderyhmä
    Koulutus soveltuu mm. opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, luovien ryhmien vetäjille, äänityöntekijöille (opettajat, myyjät, näyttelijät, laulajat), musiikkiterapeuteille sekä muille kuntoutus- ja terapiatyötä tekeville.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä musiikillisia tai laulullisia taitoja eikä aiempaa kokemusta äänen harjoittamisesta.
Tavoite
    Koulutuksessa harjoitetaan läsnäoloa ja kehotietoisuutta oman äänen avulla. Lisäksi opitaan keinoja, joilla omaa ääntä voi hyödyntää stressin hallinnassa ja vireystason säätelyssä. Koulutuksessa etsitään lähestymistapoja oman ääni- ja tunneilmaisun avaamiseen sekä oman äänen hyväksymiseen. Koulutus tarjoaa myös uudenlaista näkökulmaa asiakastyöhön. Koulutuksessa pohditaan muun muassa sitä, miten sanaton ääni voi avata väylää aidolle kohtaamiselle.
Sisältö
    Koulutus alkaa lyhyellä luento-osuudella, jossa pohditaan kehon, äänen, tunteiden ja tietoisuuden yhteyttä. Voicefulness-harjoituksissa kokeillaan, miltä erilaiset äänet tuntuvat kehossa. Omaa ääntä käytetään kehon sisäisen tuntoaistin herkistämiseen, jännittyneiden kehon alueiden tarkempaan havainnointiin ja jännitysten purkamiseen. Tavoitteena on myös avata kokemusta siitä, millaista on tuottaa ääntä nauttien ja ilman suorituspaineita. Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja sallivassa ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan keskittyen omaan kehoonsa ja ääneensä.
Kouluttajat
    Anne Tarvainen (FT)

Anne Tarvainen on äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2001 mm. äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, ääni-improvisaatio, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset.
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 18.4.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
    Koulutukseen kuuluu orientoiva tehtävä, joka lähetetään osallistujille sähköpostitse viikkoa ennen kurssin alkua. Opettaja antaa kurssin päätteeksi kotitehtävän, jonka purku tapahtuu sähköpostitse kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä.
Hinta
    165 euroa
Ilmoittautumiset
    18.04.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa