Facebook

Kuolinpesätoimet osakashallinnossa, virallisselvityksessä ja toimitusjaossa

Aika
    18.09.2018

klo 9.00 – 15.30 (7 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    Lakimiehet, oikeusavustajat, asianajajat, edunvalvojat ja verohallinnon sekä maistraattien henkilöstö ja pankkien varainhoidon henkilöstö
Tavoite
    Kuolinpesä syntyy henkilön kuollessa ja sen tie alkuhetkestä jakoon on monimuotoinen. Niin pesän laajuus ja laatu, osakaspiiri, henkilösuhteet, virallistoimien käynnistysaika kuin eri vaiheissa syntyvät mahdolliset riitaisuudetkin vaikuttavat joka suuntaan. Tässä koulutuksessa on tarkoitus käsitellä kuolinpesää toimivana yksikkönä, matkan varrella tulevine mahdollisine lisävaatimuksineen ja –haasteineen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kuolinpesäkysymysten kanssa eri rooleissa toimiville lakimiehille. Sen tavoitteena on normikehyksen selkiyttäminen, kuolinpesäkokonaisuuden parempi hallinta ja turhien ristiriitojen ennaltaehkäisy.
Sisältö
    Koulutuksessa käsiteltävät asiat
• Kuolinpesän ensitoimet; tavoitteena jakokuntoisuus
• Osakkaiden yhteishallinto, konsensusperiaate, yksilövaateet, edustaminen
• Osakkaiden keskinäiset sopimukset; edunvalvonnassa olevat, edustus ja luvat
• Selvittäjähallinto, asialegitimaatio, suostumukset, kuulemiset, oikeussuoja
• Oikeudenkäynnit jakamattoman pesän aikana
• Sisäkkäiset pesät
• Jakokuntoisuus, jakovaade, myyntilupa
• Kustannukset ja kustannusvastuu
• Jaon jälkeen?
Kouluttajat
    Dosentti, OTT Eva Gottberg
Lisätietoja
    Eija Pollari, puh. 050 5418 084 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 3.9.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    200 €
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa