Facebook

IPPO-oppimisen maailma tutuksi

Kuvaus
    IPPO on HundrED 100 koulutusalan opetusinnovaatio vuonna 2017 sekä Vuoden opetus –palkinnon 2017 voittanut menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää oppilaiden aktiivisuutta, ajattelua ja itseohjautuvuutta sekä oppimismotivaatiota.

IPPO tekee tutuksi oppimaan oppimisen taitoja sekä ohjaa vuorovaikutus- ja itsearviointitaitojen kehittymistä. Keskeistä on omien vahvuuksien ja oppimistekniikoiden tunnistaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja itsetunnon kehittäminen. IPPO on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

IPPO-oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja. IPPO on siis oppimista tehostava kokonaisuus.
Aika
    03.10.2018

klo 9.30–15.30 (6 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    Peruskoulun opettajat
Sisältö
    Koulutuksessa tutustutaan IPPO-kokonaisuuteen ja pohditaan sen käyttöä osana opetusta ja oppimista. Koulutus koostuu kouluttajien pitämästä luennosta ja ryhmämäisestä työskentelystä IPPO-menetelmillä.
Kouluttajat
    IPPO-menetelmän kehittäjät Johanna Kivekäs, Päijät-Hämeen seudullisen tutortoiminnan koordinoija ja Salla Venäläinen, perusopetuksen asiantuntija (Ippo-hanke).
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 18.9.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu ja kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta info@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
    145 euroa (sisältää iltapäiväkahvit ja koulutusmateriaalin)
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa