Facebook

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus, 30 op

Aika
    21.09.2018 - 18.05.2019

Lähiopetuspäivät
21.-22.9.2018
19.-20.10.2018
23.-24.11.2018
14.-15.12.2018
25.-26.1.2019
22.-23.2.2019
Harjoittelujakso maaliskuussa
Etäseminaari pe 22.3.2019
26.-27.4.2019
17.-18.5.2019 (päätöseminaari 18.5.)
Perjantaisin klo 10-17
Lauantaisin klo 9-16

Koulutus sisältää lisäksi kirjallisten tehtävien laatimista, harjoittelua ja asiakastyötä.
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet.
Tavoite
    Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus antaa valmiudet toteuttaa puuutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach -toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin, toiminnan yleiseen kehittämiseen, asiakas-, oppilas- ja potilastyön suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin.

Koulutuksen tavoitteena on:
- Puutarhaterapeuttisten ja coaching -elementtien ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen osaksi ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
- Viherympäristön merkityksen ymmärtäminen ja soveltaminen ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana nykyistä palvelutuotetta
- Green Care -ajattelun ja Coach -osaamisen soveltaminen osana työhyvinvointia ja kokonaiskuntoisuutta

Koulutuskokonaisuus vastaa kansainvälistä Hortonomic Therapy sertifikaattia. Keskeisinä teorioina koulutuksessa ovat luonnontieteet, sosiaalipedagogiikka, psykoterapia, psykofyysinen psykoterapia ja taloustieteet.
Opintopisteet
    30 op
Sisältö
    Koulutuksen rakenne

PERUSOPINNOT 15 op (5+10)

1. Puutarhaterapian / terapeuttisen puutarhanhoidon perusopinnot 5 op

Tavoite Koulutettava tuntee puutarhaterapian/ terapeuttisen puutarhanhoidon ja
green care-ajattelun peruslähtökohdat ja teoreettiset viitekehykset.

2. Ammatilliset teoriaopinnot 10 op

Tavoite Teoriaopinnot perehdyttävät osallistujan puutarhaterapian ja coachingin teorioihin sekä niiden soveltamiseen asiakastyössä. Lisäksi tutustutaan psykoterapian suuntauksien ja terapeuttisen työn sisältöihin sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden ylläpitämisen menetelmäopintoihin.

Lisäksi opiskellaan palvelumuotoilua, fyysisen ympäristön, esteettisyyden ja
elämyksellisyyden merkityksiä ihmisen kokemistodellisuudelle ja aistielämyksille.


SYVENTÄVÄT OPINNOT (1) 15 op (sisältää käytännön harjoittelun)

Tavoite Koulutettava saa lisävalmiuksia toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa
viherympäristössä. Opintojaksolla tutustutaan mm. Garden Therapy sovelluksiin eri
ikäisten ihmisten kanssa esimerkkinä luontokoulutoiminta ja terapiapuutarhatoiminta

Muuta huomioitavaa:
Koulutus sisältää runsaasti kirjallista lähdemateriaalia. Materiaalista osa on jaossa sähköisellä oppimisalustalla tai saatavilla internetissä. Paperinen kirjallisuus tulee opiskelijan hankkia itse.
Kouluttajat
    Riitta Suonpää, Hpj., koulutusjohtaja
Kimmo Kaipia, kouluttaja, fysioterapeutti
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja ja terapiakouluttaja, opetusalan PD, Johdon Coach CSLE
Valkoinen Talo Partnerin kouluttajat ja terapeutit
Puutarha-alan ammattilaiset sopimuskumppaniemme taholta
Kirjallisuus
    Koulutus sisältää runsaasti kirjallista lähdemateriaalia. Materiaalista osa on jaossa sähköisellä oppimisalustalla tai saatavilla internetissä. Paperinen kirjallisuus tulee opiskelijan hankkia itse.
Lisätietoja
    Koulutuksen sisältöä koskevat asiat: Riitta Suonpää, Valkoinen talo Finland riitta.suonpaa@valkoinentalofinland.fi, p. 040 0833 441
Muut asiat: Tiina Laurikainen, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050 375 4977
Pia Vehnämäki, Päijät-Hämeen kesäyliopisto,
pia.vehnamaki@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 044 7290 020
Lisätietoja hakeutumisesta
    Koulutukseen ilmoittaudutaan 23.8.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi sekä laatimalla vapaamuotoinen hakemus, joka tulee lähettää osoitteeseen: info@paijathameenkesayliopisto.fi.

Hakemusta varten mieti esimerkiksi seuraavia asioita:
- Miksi haluat opiskella puutarhaterapiaa ja coach- koulutusta?
- Kuvaile odotuksia, tavoitteitasi ja motivaatiotasi?
- Mitä merkitystä koulutuksella näet itsellesi olevan?
- Arvioi opiskelutaitojasi monimuoto-opiskeluun ja kuvaa sitoutumistasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien oikea-aikaiseen suorittamiseen.

Muuta huomioitavaa: Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa. Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Kaikille hakeneille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä.
Hinta
    2900 € (sisältää koulutuksen, sähköisen oppimisalustan käytön sekä aloitus- ja päätöskahvit)
- Laskutetaan 4 erässä (2 x syksy 2018, 2 x kevät 2019). Jos haluat maksaa useammassa erässä asiasta on sovittava erikseen ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimistoon.
- Opiskelija vastaa itse ruokailu-, matkustus- ja majoituskustannuksista sekä harjoittelusta ja asiakastyöstä syntyvistä sekä kirjallisuuden hankkimisesta koituvista kuluista.
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa