Facebook

"Kipu kuolee huutamalla" vai oikealla lääkehoidolla - Verenhyytymistä estävä lääkehoito

Aika
    16.11.2018

klo 9.00 - 16.00 (8 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
    Lääkehoitoon osallistuva terveydenhoitoalan henkilöstö. Koulutus sopii mm. osastonhoitajille, sairaanhoitajille, lääkäreille, hammaslääkäreille ja apteekkien henkilöstölle.
Sisältö
    Kipu on yleisin lääkehoidon syy niin Suomessa kuin maailmalla. Joka viikko suomalaisista 2/3 kokee kipua. Jatkuvaa kipu on noin joka viidennellä ja lähes 10 % kivusta on vaikeahoitoista neuropaattista kipua.
Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yleisimmät kipulääkeryhmät. Kipulääkkeillä on hankalia haitta- ja yhteisvaikutuksia, jotka ovat ennaltaehkäistävissä. Kipulääkkeisiin liittyy mm. maailman vaarallisin ja kallein lääkkeiden haittavaikutus. Verenhyytymistä voidaan estää joko verihiutaleisiin vaikuttavilla lääkkeillä tai hyytymistekijöihin vaikuttavilla lääkkeillä.
Viime vuosina käyttöömme on tullut paljon uusia lääkkeitä. Oikeinkäytettynä kyseiset lääkkeet ovat hengenpelastajia, mutta epärationaalisessa käytössä ne aiheuttavat hengenvaarallisia haitta- ja yhteisvaikutuksia. Verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden päällekkäiskäyttö on yleistä ja se aiheuttaa etenkin iäkkäillä yleisesti hengenvaarallisia verenvuotoja.

OHJELMA

9.00-10.30 Kivun moninaiset hoitokeinot
Kipulääkkeiden oikeaoppinen käyttö ja haittayhteisvaikutusten ennaltaehkäisy
• tulehduskipulääkkeet
• parasetamoli
• opioidit

10.30-10.45 Tauko

10.45-11.30 Edellinen aihe jatkuu
Neuropaattisen kivun lääkehoito
• masennuslääkkeet
• gabapentinoidit

Mitä uutta on tulossa kipulääkepuolella?

11.30-12.30 Lounas

12.30-14.00 Verenhyytymistä estävät lääkkeet mm.
• hepariini
• varfariini
• dabigatraani
• rivaroksabaani ja apiksabaani

14.00-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 Trombosyyttien toimintaa estävät lääkkeet mm.
• ASA
• SSRI-masennuslääkkeet
• dipyridamoli
• klopidogreeli
• tigagreloli
Kouluttajat
    Sairaala-apteekkari, farmasian tohtori, LHKA-erityispätevyys Jouni Ahonen, Lääkekoulutus ja konsultaatio Jouni Ahonen Oy ja KYS
Lisätietoja
    Anne Broman, puh. 050 5361 013
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 2.11.2018 mennessä osoitteessa
www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    145 €, sisältää iltapäiväkahvin
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa