Facebook

Brändää itsesi ja oma osaamisesi, erotu muista ja menesty – workshop

Kuvaus
    Neljän päivän (2 + 2 koulutuspäivää + välitehtävä) prosessinomaisessa workshop-valmennuksessa keskitytään henkilöbrändin rakentamiseen, itsensä johtamiseen, oman per-soonallisuuden, osaamisen ja erottautumistekijöiden ytimeen ja palvelun tuotteistamiseen. Valmennuksessa osallistuja saa itse päättää millä syvyysasteella hän liikkuu ja
millaisia asioita hän jakaa, sekä sen keskittyykö pääsääntöisesti omaan osaamisen
näkyväksi tekemiseen vai palvelun tuotteistamiseen.
Aika
    25.04. - 23.05.2018

25.-26.4.2018 ja 22.-23.5.2018 (uudet päivämäärät)
klo 9-16 (4 lähipäivää, 32 oppituntia)
Paikka
    Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
    Kaikki yksityisyrittäjät, yrittäjäksi aikovat, itsensä työllistäjät, itsetuntemuksen syventämisestä ja itsensä johtamisesta sekä oman osaamisen kirkastamisesta, tuotteistamisesta ja "brändäyksestä" kiinnostuneet.
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on:
- oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja piilossa olevien vahvuuksien löytyminen
- antaa työkaluja itsen johtamiseen
- antaa teoriatietoa ja tukea palvelun tuotteistamiseen sekä henkilöbrändin luomiseen

Opiskelijalle jää tuotteistamisen perusteisiin sekä henkilö-brändin luomiseen liittyvien valmiiden ja osallistujille räätälöityjen harjoitusten myötä paljon materiaalia, ns. portfolio omasta osaamisesta, persoonallisuuden vahvuuksista ja erottautumistekijöistä, jotka jäävät hyödynnettäväksi myös muulla tavoin omassa elämässä.
Sisältö
    Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävänä Enneagrammi-persoonallisuustesti, joka antaa osallistujalle tietoa omasta ydinpersoonasta.

Jakso I
25.-26.4.2018
- Itsetuntemuksen syventäminen enneagrammi-persoonallisuusmallin avulla
- Hyveet ja ominaisuusvahvuudet
- Itsensä johtamisen terävöittäminen ajatteluun, tunteisiin ja toiminnanohjaukseen pohjautuen
- Psykologisen pääoman voimavarat ja merkitys suhteessa henkilökohtai-seen elämän menestykseen
- Motivoitumisperusteet ja tahdonvoima
- Syvimmät unelmat ja elämäntehtävä

Jakso II
22.-23.5.2018:
- Tuotteistamisen perusteet teoriassa ja käytännössä
- Oman osaamisen / palvelun tuotteistaminen
- Sisäinen lähtökohta brändille: tärkeimpien arvojen kirkastaminen
- Ainutlaatuisuus ja muista erottautuminen
- Henkilöbrändin tärkeimmät ulottuvuudet
- Kiteytys: Yrittäjän / osaajan identiteetti –harjoitus
Kouluttajat
    Katja Vainikainen, kasvatuspsykologi, KM ja
Päivi Elovaara, ekonomi, TTM
Lisätietoja
    Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai
info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
    Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2018 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi.
Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
    395 euroa
Ilmoittautumiset
    11.04.2018 mennessä
Peruutusehdot
    Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio

Palaa