Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta.

Avoimessa yliopistossa

  • voit opiskella uutta tieteellistä tietoa taustaksi itseäsi kiinnostaville asioille
  • kehittää ammatillista osaamistasi työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla
  • tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin
  • rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta
  • opiskella harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Turun kesäyliopiston tarjonnassa on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Kaikki opetus ja tentit järjestetään Turussa.

Tutustu opintotarjontaan tarkemmin vasemman laidan valikosta.

SYKSY 2017
Gerontologian perusopinnot (TY 25 op)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF 25 op)
Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Puhetekniikka (TY 3 op)
Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Suomi toisena ja vieraana kielenä, aineopinnot (JY 35 op)
Tilastotieteen peruskurssi (TY 8 op)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF 25 op)
Viittomakielen perusteet (DiaK 10 op)

KEVÄT 2018
Asioimistulkkauksen perusteet (DiaK 11 op) *
Design Management ja palvelumuotoilu (LY 25 op) *
Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op) *
Monikulttuurinen terveydenhuolto (TY 3 op) *

* Opintojen aikataulut vielä avoinna.

Lyhenteet: DiaK: Diakonia-ammattikorkeakoulu, LY: Lapin yliopisto, JY: Jyväskylän yliopisto, TeaK: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto.
Sulje