Myötätuntokeskeisiä menetelmiä itsekritiikin käsittelyyn


Kuvaus
   

Haitallinen itsekritiikki on transdiagnostinen ilmiö joka monesti on merkittävä osa asiakkaan oirekuvaa diagnoosista riippumatta. Haitallinen itsekritiikki voi heikentää sekä psykoterapeuttisen työskentelysuhteen laatua että hoidon onnistumista kokonaisuudessaan, ja on siten tärkeä fokus
kliinisessä työskentelyssä.

Myötätuntokeskeinen psykoterapia (CFT) on psykoterapiamuoto ja työskentelyote joka alunperin on kehitetty itsekritiikin ja voimakkaan häpeän työstämiskeinoksi. Se on osoittautunut toimivaksi psykoterapian muodoksi muun muassa ihmisille, jotka kamppailevat ahdistuksen, masennuksen ja
syömishäiriöiden kanssa, ja erityisen hyödylliseksi niille asiakkaille, jotka kamppailevat korostuneen vaativuuden, itsekritiikin, häpeän tunteen sekä tunteiden säätelyvaikeuksien kanssa.

CFT tarjoaa lukuisia näkökulmia ja välineitä itsekriittisten asiakkaiden auttamiseen jotka pohjautuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian oppeihin, evoluutioteoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan, buddhalaisen psykologian periaatteisiin ja uusin neuropsykologisiin tutkimustuloksiin.

Aika
    05.04.2017

5.4.2017 klo 9.00-16.00
Paikka
    Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä
   

Koulutus sopii esim. psykologeille, psykoterapeuteille, työnohjaajille ja muille
psykoterapeuttista työtä tekeville ammattihenkilöille.

Tavoite
   

Valmennuksen tavoite on antaa näkökulmia, ideoita ja konkreettisia välineitä myötätuntokeskeisen työskentelyotteen soveltamiseen itsekriittisten asiakkaiden kanssa.

Sisältö
   
  • Itsekritiikin tyypillisimmät muodot ja funktiot
  • Myötätuntokeskeisen psykoterapian teoreettisia perusteita itsekritiikin työstämisen näkökulmasta
  • Tietoisuuden lisäämistä – keinoja auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi itsekritiikistään
  • Keinoja auttaa asiakasta ottamaan askeleen taaksepäin itsekritiikin kokemuksesta
  • Asiakkaan itsekritiikin normalisointia ja validoimista myötätuntokeskeisestä näkökulmasta
  • Motivaatioristiriitojen tarkastelemista ja ratkaisemista - miten autan epäilevää tai ”vastahakoista” asiakasta ottamaan askeleen eteenpäin?
  • Itsekritiikin erottelemista rakentavasta palautteenannosta + myötätuntoisen ajattelun vahvistamiskeinoja.
  • Kaksi keskeistä itsemyötätunnon taidon kasvattamisen harjoitusta itsekritiikin hoidossa (Compassionate Mind Training)
  • Itsekritiikin työstämistä kokemuksellisilla harjoituksilla
  • Esimerkkejä myötätuntoisista käyttäytymiskokeiluista itsekritiikin vaikutuksen vähentämiseksi
Kouluttajat
   

Työterveyspsykologi, sertifioitu executive coach ja tietokirjailija Ronnie Grandell.

Ronnie Grandell on käynyt myötätuntokeskeisen psykoterapian koulutuksissa Englannissa perustaja Paul Gilbertin johdolla. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen teoksen aiheesta, nimeltään Itsemyötätunto. Ronnie työskentelee työterveyspsykologina lääkäriasema Diacor Turussa ja valmentaa
ammattiauttajia myötätuntokeskeisten menetelmien soveltamisessa.

Lisätietoja
   

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta
    160 €
Ilmoittautumiset
    04.04.2017 mennessä

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon.


Tulostettava versio

Sulje