Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta.

Avoimessa yliopistossa

  • voit opiskella uutta tieteellistä tietoa taustaksi itseäsi kiinnostaville asioille
  • kehittää ammatillista osaamistasi työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla
  • tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin
  • rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta
  • opiskella harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Turun kesäyliopiston tarjonnassa on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Kaikki opetus ja tentit järjestetään Turussa.

Tutustu opintotarjontaan tarkemmin vasemman laidan valikosta.

KEVÄT JA KESÄ 2017

Alkukasvatus: AKA4 Matematiikka ja ympäristöoppi (TY 4 op) 21.4.-20.5.2017
Erityispedagogiikan perusopinnot (TY 25 op) 16.5.2017 alkaen
Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op) touko-kesäkuu 2017
Hallinto-oikeus (TY 7 op) 14.8.-24.8.2017
Kasvatustieteen perusopinnot (TY 25 op) 16.5.2017 alkaen
Liikuntalääketiede: Ravitsemus ja liikunta (UEF 3 op) 31.3-1.4.2017
Liikuntalääketiede: Terveyskunto terveyden edistäjänä (UEF 6 op) 5.-6.5.2017
Rikosoikeus (TY 8 op) 9.6.-17.6.2017

SYKSY 2017

Suunnitteilla mm.:
Alkukasvatuksen perusopinnot (TY 25 op)
Aikuiskasvatuksen psykologia (TY 4 op)
Asioimistulkkauksen perusteet (DiaK 11 op) kevät 2018
Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op)
Gerontologian perusopinnot (TY 25 op)
Johdatus teatterin ja draaman opettamiseen, perusopinnot (TeaK 25 op)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF 25 op)
Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Monikulttuurinen terveydenhuolto (TY 3 op)
Puhetekniikka (TY 3 op)
Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Suomi toisena ja vieraana kielenä, perusopinnot (JY 25 op)
Suomi toisena ja vieraana kielenä, aineopinnot (JY 35 op)
Tanssipedagogiikan perusteet (TeaK 25 op)
Teologian perusteet (DiaK 10 op)
Tilastotieteen peruskurssi (TY 8 op)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF 25 op)
Viittomakielen perusteet (DiaK 10 op)

- syksyn opintojen tiedot päivittyvät sivuillemme sitä mukaa, kun aikataulut vahvistuvat ja ilmoittautuminen on mahdollista

Lyhenteet: DiaK: Diakonia-ammattikorkeakoulu, LY: Lapin yliopisto, JY: Jyväskylän yliopisto, TeaK: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto.
Palaa