Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta.

Avoimessa yliopistossa

  • voit opiskella uutta tieteellistä tietoa taustaksi itseäsi kiinnostaville asioille
  • kehittää ammatillista osaamistasi työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla
  • tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin
  • rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta
  • opiskella harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Turun kesäyliopiston tarjonnassa on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Kaikki opetus ja tentit järjestetään Turussa.

Tutustu opintotarjontaan tarkemmin vasemman laidan valikosta.

KEVÄT JA KESÄ 2017

Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op) touko-kesäkuu 2017
Hallinto-oikeus (TY 7 op) 14.8.-24.8.2017
Kasvatustieteen perusopinnot (TY 25 op) 16.5.2017 alkaen
Rikosoikeus (TY 8 op) 9.6.-17.6.2017

SYKSY 2017

Alkukasvatuksen perusopinnot (TY 25 op)
Aikuiskasvatuksen psykologia (TY 4 op)
Asioimistulkkauksen perusteet (DiaK 11 op) kevät 2018
Design Management ja palvelumuotoilu (LY 25 op) 2018
Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op) kevät 2018 *
Gerontologian perusopinnot (TY 25 op)
Johdatus teatterin ja draaman opettamiseen, perusopinnot (TeaK 25 op)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF 25 op)
Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Monikulttuurinen terveydenhuolto (TY 3 op) kevät 2018 *
Puhetekniikka (TY 3 op)
Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Suomi toisena ja vieraana kielenä, aineopinnot (JY 35 op)
Tanssipedagogiikan perusteet (TeaK 25 op)
Teologian perusteet (DiaK 10 op)
Tilastotieteen peruskurssi (TY 8 op)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF 25 op)
Viittomakielen perusteet (DiaK 10 op)

* Opintojen aikataulut vielä avoinna.

Lyhenteet: DiaK: Diakonia-ammattikorkeakoulu, LY: Lapin yliopisto, JY: Jyväskylän yliopisto, TeaK: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto.
Sulje