Avoimeen yliopisto-opetukseen ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille pohjakoulutuksesta, iästä ja opiskelun tavoitteista riippumatta.

Avoimessa yliopistossa

  • voit opiskella uutta tieteellistä tietoa taustaksi itseäsi kiinnostaville asioille
  • kehittää ammatillista osaamistasi työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla
  • tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin
  • rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista avoimen yliopiston väylän ja muiden erillisvalintojen kautta
  • opiskella harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Turun kesäyliopiston tarjonnassa on opintoja mm. Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimista yliopistoista. Kaikki opetus ja tentit järjestetään Turussa.

Tutustu opintotarjontaan tarkemmin vasemman laidan valikosta.

KESÄ 2017
Hallinto-oikeus (TY 7 op) 14.8.-24.8.2017
Kasvatustieteen perusopinnot (TY 25 op) 16.5.2017 alkaen

SYKSY 2017
Alkukasvatuksen perusopinnot (TY 25 op)
Aikuiskasvatuksen psykologia (TY 4 op)
Gerontologian perusopinnot (TY 25 op)
Johdatus teatterin ja draaman opettamiseen, perusopinnot (TeaK 25 op)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot (UEF 25 op)
Liikuntalääketieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Puhetekniikka (TY 3 op)
Ravitsemustieteen perusopinnot (UEF 25 op)
Suomi toisena ja vieraana kielenä, aineopinnot (JY 35 op)
Tanssipedagogiikan perusteet (TeaK 25 op)
Teologian perusteet (DiaK 10 op)
Tilastotieteen peruskurssi (TY 8 op)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (UEF 25 op)
Viittomakielen perusteet (DiaK 10 op)

KEVÄT 2018
Asioimistulkkauksen perusteet (DiaK 11 op) *
Design Management ja palvelumuotoilu (LY 25 op) *
Esiintymisvarmuuden kehittäminen (TY 2 op) *
Monikulttuurinen terveydenhuolto (TY 3 op) *

* Opintojen aikataulut vielä avoinna.

Lyhenteet: DiaK: Diakonia-ammattikorkeakoulu, LY: Lapin yliopisto, JY: Jyväskylän yliopisto, TeaK: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto.
Sulje